Powered by Smartsupp
Menu
Your Cart

GDPR / Ochrana osobných údajov

Právo na opravu údajov

Ak chcete aktualizovať údaje svojho účtu, použite nižšie uvedené odkazy.

Právo na prenos údajov

Údaje o svojom účte si môžete stiahnuť vo formáte CSV pomocou odkazov nižšie

Právo na obmedzenie ďalšieho spracovania

Právo na prístup k osobným údajom

Pomocou odkazu nižšie môžete požiadať o informácie, ako sú spracované všetký vaše osobné údaje, ktoré uchovávame.

Právo byť zabudnutý

Kliknutím na odkaz nižšie môžete požiadať o odstránenie/anonymizáciu vašich osobných údajov, ktoré uchovávame.

DÔLEŽITÉ! Majte na pamäti, že týmto procesom dôjde vymazaniu vášho účtu, po jeho dokončení už nebudete mať prístup k svojmu účtu.